ảnh bìa điểm bán 2

Điểm bán tại Trà Vinh

1. Huyện Tiểu Cần

Tên Điểm bán Địa chỉ Điện thoại
Quầy Thuốc Tân tâmẤp Tân Trung Giồng A, xã Hiếu Trung, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
Quầy Thuốc Phước LợiKhóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần,Trà Vinh

2. Huyện Duyên Hải

Tên Điểm bán Địa chỉ Điện thoại
Quầy Thuốc Kim HòaKhóm 5, Thị Trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

3. Thị Xã Duyên Hải

Tên Điểm bán Địa chỉ Điện thoại
Nhà Thuốc Đức ToànKhóm Phước Trị, Phường 1, TX Duyên Hải, Trà Vinh